27.11.14

Endüktif Bobinler
FREKANS ÜRETMEKTE KULLANILAN BOBİNLER ve YAPILARI

Sabit Bobinler ve Yapıları:
Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur.

Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa havalı bobin, demirbir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin adı verilir. Bobinin her bir sarımına spir denir

Bobindeki Elektriksel Olaylar: 

Bilindiği gibi bir iletkenden akım geçirildiğinde, iletken etrafındabir magnetik alan oluşur. Bu alan kağıt üzerinde daireler şeklindekikuvvet çizgileri ile sembolize edilir.


Bir bobinden AC akım geçirildiğinde,bobin sargılarını çevreleyen bir magnetik alan meydana gelır.
Akım büyümesi, küçülmesi ve yön değiştirmesine bağlı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri çoğalır-azalır ve yön değiştirir.
Bobine bir DC gerilim uygulanırsa, magnetik alan meydana gelmez ve bobin devresinde bir direnç özelliği gösterir.


Zıt Elektro Motor Kuvveti (EMK)

Bobin içerisindeki kuvvet çizgilerinin değişimi, bobinde zıt elektromotor kuvvet (zıt EMK Ez) adı verilen bir gerilim endükler. Bugerilimin yönü Şekil 1.30 'da gösterilmiş olduğu gibi kaynak gerilimine ters yöndedir.

Dolayısıyla da zıt EMK, bobinden, kaynak geriliminin oluşturduğu akıma ters yönde bir akım akıtmaya çalışır. Bu nedenledir ki, kaynak geriliminin oluşturduğu (I) devre akımı, ancak T/4 periyot zamanı kadar geç akmaya başlar.
Zıt EMK 'nın işlevi, LENZ kanunu ile şöyle tanımlanmıştır.
LENZ kanununa göre zıt EMK, büyümekte olan devre akımını küçültücü,küçülmekte olan devre akımını ise büyültücü yönde etki yapar.


Endüktif Reaktans (XL):

Bobinin, içinden geçen AC akıma karşı gösterdiği dirence endüktif reaktans denir.
Endüktif reaktans XL ile gösterilir. Birimi Ohm dur.

Şöyle ifade edilir:
XL = É.L 'dir. É = 2.À.f olup yerine konulursa, XL = 2.À.f.L ohm olur.
É : Açısal hız (Omega)

f: Uygulana AC gerilimin frekansı birimi, Herzt (Hz) 'dir.

L: Bobinin endüktansı olup birimi, Henry (H) 'dir.
a) AC kaynak geriliminin pozitif alternansındaki devre akımı.
b) Kaynak gerilimi (v), devre akımı (i) ve zıt EMK (Ez) arasındaki bağıntı


(L) nin değeri bobinin yapısına bağlıdır.
Bobinin sarım sayısı ve kesit alanı ne kadar büyük olursa, (L) o kadar büyük olur. Dolayısıyla AC akıma gösterdiği dirençte o oranda büyür.


(L )nin birimi yukarıda da belirtildiği gibi Henry (H) 'dir. Ancak genellikle değerler çok küçük olduğundan Henry olarak yazımda çok küsürlü sayı çıkar.
Bunun için mili Henry (mH) ve mikrohenry (µH) değerleri kullanılır.
Henry, miliHenry ve mikroHenry arasında şu bağıntı vardır.
MiliHenry (mH) 1mH = 10-3 H veya 1H = 103mH

MikroHenry (µH) 1µH = 10-6 H veya 1H = 106 µH 'dir.
Karşılıklı Endüktans (M)

Aynı nüve üzerine sarılı iki bobinin birinden akım geçirildiğinde,bunun nüvede oluşturduğu kuvvet çizgileri diğer sargıyı da etkileyerek,bu sargının iki ucu arasında bir gerilim oluşturur. Bu gerilimeendüksiyon gerilimi denir.
Bu şekilde iletişim, karşılıklı (ortak) endüktans denen belirli bir değere göre olmaktadır.
Karşılıklı endüktans M ile gösterilir ve şu şekilde ifade edilir:
M= L1 . L2 L1 ve L2 iki bobinin self endüktansıdır.
M 'in birimi de Henry H dir.


Şöyle tanımlanır:
Aynı nüve üzerindeki iki bobinin birincisinden geçen 1 amperlik AC akım1 saniyede, ikinci bobinde 1V 'luk bir gerilim endükliyorsa iki bobinarasındaki karşılıklı endüktans M=1 Henry 'dir.
Bobinler seri bağlanırsa toplam endüktans: L=L1+L2+L3+..........
Aynı nüve üzerindeki iki bobin seri bağlanırsa: L=L1+L2±2M dır.


Kaynak :

http://www.yaprak-forum.com/

ETİKETLER : BOBİN – MANDREN – KARKAS – SPİR – NÜVE – MAGNETİK ALAN – ZIT EMK – ELEKTRON – LENZ KANUNU – ENDÜKTİF REAKTANS – OHM – HERZT – HENRY 

BENZER KONULAR :
10 Hz. ile 180 KHz. arası kare dalga sinyal üreten jeneratör
Elektronik ve Tarihçesi
Basit fakat kullanımı çok kolay olan AMPLİFİKATÖR Şemaları
Sinyal Jeneratörü nedir nasıl çalışır.
3 D PRİNTER Cihazlarının dış dünya pazar fiatları
GSM (Cep) Telefonlarının dış dünya pazarında fiatları
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder